فرش چاپی


در این بخش انواع فرشهای ماشینی با قابلیت چاپ انواع طرحهای متنوع و امکان ست با طرح پرده نمایش داده میشود. 


دسته‌بندی