پرده های کرکره ای یکی از قدیمی ترین نوع پرده هایی هستند که توسط ما ایرانی ها مورد استفاده قرار می گیرند. برای استفاده ی این پرده های قدیمی باید اصول نصب آن را به دقت فراگرفته و طبق آن به نصب پرده کرکره ای بپردازیم. نصب غیر اصولی کارآیی های پرده کرکره ای را کاهش داده و باعث به هم ریختن هارمونی زیبایی این پرده خواهد شد. ما در این مقاله از وب سایت دکوخان اصولی را که برای نصب یک پرده کرکره ای به آن نیاز خواهید داشت را به صورت دقیق و مفصل آورده ایم پس با ما همراه باشید. 

برای نصب پرده کرکره به وسایل زیر احتیاج دارید: 

 • مداد نرم برای علامت گذاری
 • متر برای اندازه گیری
 • دریل
 • رولپلاک و پیچ 

پرده کرکره ای را می توان به چند روش نصب کرد؟ 

 1. پرده های کرکره ای را می توان به دو صورت نصب کرد. نصب پرده کرکره به دیوار و نصب به صورت سقفی. این دو روش مختلف از نصب پرده را می توان طبق شرایط پنجره ی اتاق انتخاب کرد. 
 2. برای نصب پرده کرکره ای در ابتدا باید چهار چوب پنجره ی اتاق را به دقت اندازه گیری کرده و پرده ی کرکره یا را درست مطابق با آن نصب کرد
 3. با فرض بر اینکه اندازه ی پرده کرکره ای شما 1.5 متر باشد ده تا پانزده سانتی متر از محل طرفین پرده به سمت داخل را بر روی دیوار علامت می زنیم. 
 4. اگر می خواهید پرده کرکره ای خود را به صورت دیواری نصب کنید از رول پلاک های دیواری و اگر می خواهید پرده کرکره ای خود را به صورت سقفی نصب کنید از رول پلاک های سقفی استفاده کنید. 
 5. با در نظر گرفتن ده تا پانزده سانت فاصله از لبه های پرده کرکره ای به سمت داخل قسمتی که قرار است پیچ رول پلاک را به آن متصل کنیم را با دریل سوراخ می کنیم. توجه کنید که برای نصب پرده کرکره ای سقفی پنج تا پانزده سانتی متر از لبه پرده به داخل سقف سوراخ می شود و برای نصب پرده کرکره یا دیواری هم همین میزان فاصله( 10 تا 15 سانتی متر) از لبه پرده به داخل روی دیوار را توسط مداد علامت زده و سوراخ می کنیم. 
 6. زمانی که برای نصب پرده کرده ای بر روی سقف یا دیوار علامت گذاری می کنید به این نکته توجه داشته باشید که محل گیربکس ها فضای مناسبی برای علامت زدن نیستند.
 7. بعد از سوراخ کردن سقف یا دیوار نوبت متصل کرده رول پلاک با پیچ و مهره به محل مورد نظر است. 
 8. برای نصب پرده کرکره ای عریض به جای دو عدد پایه و سه عدد پایه استفاده کنید. 
 9. بعد از نصب پایه ها به راحتی می توانید پرده کرکره ای اتاق خود را نصب کرده و مورد استفاده قرار دهید.