پرده ی لورداپه همان پرده ایست که در گذشته آن را به نام پرده عمودی می شناختند. پرده های عمودی که در گذشته طراحی و تولید می شد معمولا تنوع بالایی در طراحی و شکل و رنگ نداشتند. اما پرده های لورداپه ای که هم اکنون توسط شرکت های مختلف طراحی و تولید می شوند تنوع بالایی در رنگ داشته و می توان طرح های متنوعی را بر روی آن ها چاپ کرد( پرده های لورداپه طرح دار) . پرده های لورداپه دارای شکل ظاهری خاصی هستند. همین شکل ظاهری به خصوص در آن هاست که نحوه نصب متفاوت تری را برای آن ها به وجود آورده است. پرده های لورداپه از قلابی که بر روی نوارهای باریک تعبیه شده است نصب می شود. اما داستان به همین جا ختم نمی شود. برای نصب پرده ی لورداپه به اطلاعات جامع و کامل تری در رابطه با چگونگی اندازه گیری پرده لورداپه( به نصبت موقعیت پنجره)، چگونگی متصل کردن بست های دیواری و سقفی، ریل ها، زنجیرها و متصل کرده پرده لورداپه به قلاب ها نیاز دارید. برای اینکه بتوانید خودتان به تنهایی و بدون کمک نصاب پرده لورداپه خریداری شده را نصب کنید ما را در این مقاله همراهی کنید تا اطلاعات ارزشمندی را در این رابطه در اختیارتان قرار دهیم.اگر هم هنوز برای خرید پرده لورداپه اقدام نکرده اید می توانید پرده های لورداپه را از مجموعه ما تهیه کنید. ما در این مقاله از وب سایت دکوخانبا اصولی ترین روش ها به شما کمک می کنیم تا به راحتی از پس نصب پرده لورداپه برآیید. 


مرحله ی اول نصب پرده لورداپه 

نصب پرده ی لورداپه نیاز به یک اندازه گیری دقیق دارد. حال بسته به اینکه شما می خواهید پرده عمودی یا لورداپه را داخل یا بیرون از درگاه یا چهار چوب پنجره نصب کنید روش های مختلفی وجود دارد. 

نصب در داخل درگاه: 

اگر پنجره اتاق درون یک درگاه به عمق یازده تا پانزده سانتی متری قرار دارد می توانید پرده عمودی خود را درون درگاه نصب کنید. برای نصب پرده لورداپه درون درگاه در ابتدا باید اندازه ی چهار چوب دقیق پنجره را بدست بیاورید. طول و عرض چهار چوب پنجره باید اندازه گیری شود.

اندازه گیری ارتفاع پرده لورداپه: برای اندازه گیری ارتفاع پرده لورداپه سه نقطه در لبه های بالایی چهار چوب پنجره و سه نقطه هم در لبه های پایینی چهار چوب پنجره را در نظر بگیرید. اندازه ی نقاط موازی به هم را به صورت دقیق بر روی کاغذ بنویسید. ممکن است اعداد با یک دیگر برابر نباشند. در چنین شرایطی کم ترین آن ها را در نظر بگیرید. دو سانت از کم ترین عدد کم کنید. عدد بدست آمده اندازه ی ارتفاع پرده لورداپه شما خواهد بود. 

اندازه گیری عرض پرده لورداپه: برای نصب پرده لورداپه به اندازه گیری عرض پرده هم نیاز دارید. طبق روشی که گفتیم سه نقطه در بالاترین ارتفاع، کم ترین ارتفاع و میانی ترین ارتفاع را بین دو لبه ی چپ و راست چهار چوب پنجره اندازه گیری کنید. کم ترین عدد را در نظر بگیرید. از کم ترین عدد به اندازه ی دو سانتی متر کم کنید تا اندازه ی واقعی عرض پرده لورداپه مشخص شود. 


نصب بیرون درگاه: 

اگر می خواهید پرده لورداپه را بیرون از درگاه نصب کنید باید اندازه ی طول و عرض درگاه را به درستی درآورید. اندازه ای که برای طول و عرض بدست آورده اید را به اضافه ی عدد بیست کنید. البته اگر از بست های دیواری استفاده می کنید اندازه طول و عرض بدست آمده را باید به اضافه ی عدد بیست کنید تا اندازه ی واقعی پرده عمودی مشخص شود. اگر از بست های سقفی استفاده می کنید و می خواهید پرده لورداپه را بر بر روی سقف نصب کنید عدد طول و عرض بدست آمده باید به اضافه ده شوند.


مرحله ی دوم نصب پرده لورداپه: 

برای نصب پرده لورداپه باید بست ها را به دیوار متصل کنید. هم اکنون اندازه گیری ها انجام شده و شما طبق اندازه گیری هایی که داشتید پرده لورداپه را خریداری کرده اید. اگر نوع بست شما از نوع دیواریست بست را دیوار وصل کنید. اما اگر نوع بست سقفیست آن را به سقف متصل نمایید. برای نصب بست در ابتدا باید لبه ی بالایی چهار چوب پنجره را در نظر بگیرید. به میزان ده سانتی متر از لبه بالایی پنجره تا بست را دقیق اندازه گیری کرده و با مداد علامت گذاری کنید. محل علامت گذاری شده را سوراخ کنید و با پیچ بست ها را به دیوار متصل کنید. 


مرحله سوم نصب پرده لورداپه: 

در مرحله ی سوم نصب پرده لورداپه باید ریل را به بست متصل نمایید. ریل را داخل بست قرار داده و با پیچی که در قسمت جلوی بست قرار داده شده است ریل را به بست محکم کنید. توجه داشته باشید که پیچ ها را نباید بیش از حد سفت کرد زیرا در این صورت تراک های داخل آن به سختی حرکت می کنند!


مرحله ی چهار نصب پرده عمودی: 

نخ و زنجیر های پرده لورداپه را از پارچه ای که برای محافظت از آن کشیده شده است را درآورید تا زنجیر و نخ آزاد شوند. 

زنجیر برای تنظیم سایه روشن و نخ ها برای کشیدن پرده عمودی و باز و بسته کردن آن به کار برده می شود. 

به کمک زنجیر ها تراک ها را به حالت عمود بر پنجره قرار دهید. 

توجه کنید که قلاب ها در سه حال قرار می گیرند. رو به جلو، رو به عقب و نیم رخ. اگر نوارهای پرده لورداپه را در حالتی که قلاب ها به شکل نیم رخ اند به آن ها وصل کنید پرده ها قفل می کنند. در چنین حالتی پرده لورداپه دیگر سایه روشنی ایجاد نخواهد کرد!


مرحله ی پنجم نصب پرده لورداپه 

در مرحله ی پنجم پرده ی عمودی که به صورت رل برایتان ارسال کرده اند یا طور کلی خریده اید را باز می کنید. ( دستتان را در مرکز رل قرار دهید و با گرفتن سر پرده آن را به آرامی به سمت بالا ببرید تا رل به صورت کامل باز شود.) 

سپس تک تک نوارهای پرده لورداپه را از قلاب ها آویزان کنید. 


مرحله ی ششم 

وزن های مستطیلی شکل را به پایین پرده لورداپه متصل کنید. وزنه ها دارانه دو زبانه اند. دهانه ی این دو زبانه به سمت بالاست که محل نصب زنجیرهای پایین پرده لورداپه می باشد.

 از یک سر پرده لورداپه شروع به وصل کردن زنجیرها کنید. زنجیر ها به صورت منظم از حلقه هایی تشکیل شده اند. این حلقه ها را به صورت مرتب از دو طرف به زبانه های وزنه ی مستطیلی متصل کنید.

 زنجیرها با کمی فشار به راحتی در زبانه ی وزنه های مستطیلی شکل وصل می شوند. 


در این مرحله شما کار نصب  پرده لورداپه خود را به اتمام رسانده اید. می توانید از آن لذت ببرید.